1396/12/9 چهارشنبه

*** برنامه های الکترونیکی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد استان کرمانشاه***
***  
نیمسال دوم 99-98
***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***لینک کلاس های الکترونیک هر مدرس به تفکیک******فایل راهنمای تصویری استفاده از کلاس های الکترونیکی***

شناسه های تلگرامی پاسخگو:

pnukermanshah1-pnukermanshah2-pnukermanshah3

لینک دانلود نرم افزار مورد نیاز نسخه ویندوز:

http://s11.picofile.com/d/8392995700/7553b949-7ea4-433f-b27d-af73731f64de/ConnectAppSetup2020_1_5.exe

ارتباط با اساتید جهت ارزشیابی پایانی:
http://kermanshah.pnu.ac.ir/Portal/home/?news/723626/853610/1638568/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
-----------------------------------------------------------------------

در ضمن به اطلاع اساتید و دانشجویان  گرامی می رساند که ارزشیابی درس بر عهده مدرس الکترونیکی هر درس می باشد و دانشجو باید فعالیتها و تکالیف را برای استادی ارسال کند که آموزش الکترونیکی درس را بر عهده داشته است. مدرس الکترونیکی موظف است پس از ارزشیابی تکالیف همه دانشجویان، لیست نمرات هر مرکز و واحد را جهت ثبت نمره به استادی که درس در سامانه گلستان به نام او ثبت گردیده است ارائه نماید که نمره ثبت گردد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***برنامه های مقطع کارشناسی***
تربیت بدنی --- مهندسی عمران --- مترجمی --- زبان و ادبیات فارسی ---مهندسی صنایع --- مهندسی شیمی --- مهندسی کامپیوتر
---حقوق(اصلاح شده در تاریخ چهارم اردیبهشت)---

---مدیریت بازرگانی --- مدیریت دولتی --- مدیریت صنعتی --- حسابداری------عمومی(کلیه رشته ها) --- علوم تربیتی و مشاوره ---
روانشناسی (اصلاح شده در تاریخ سوم اردیبهشت) --- مهندسی کشاورزی --- مهندسی شهرسازی--- زیست شناسی--- شیمی--- علوم سیاسی--- تاریخ
---علوم اجتماعی---مبانی فقه و حقوق اسلامی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***برنامه های مقطع کارشناسی ارشد***
تاریخ --- جغرافیا --- علم اطلاعات و دانش شناسی --- مدیریت بازرگانی --- تکنولوژی آموزشی--- زیست شناسی---
مدیریت آموزشی --- زبان شناسی--- برنامه ریزی درسی--- شیمی آلی

---روانشناسی--- زبان و ادبیات عربی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دانشجویان و اساتید محترم می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و ارتباط بیشتر با دانشگاه پیام نور به پورتال استان کرمانشاه به آدرس زیر مراجعه نمایند:
http://kermanshah.pnu.ac.ir/Portal/Home/

بيشتر