چهارشنبه 19 اسفند 1394 برگزاری کارگاه ویژه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی
کارگاههای آموزشی پروپوزال نویسی ، آموزش نرم افزار spss ، آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی  در تاریخهای 11 ،12، 18 و 94/12/19  در دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه برگزار گردید و با استقبال دانشجویان مواجه شد . ضمن اینکه کارگاه مقاله نویسی در تاریخهای  24 و 94/12/25 برگزار می گردد.در همین راستا دانشگاه در نظر دارد در ابتدای سال 95 کارگاههای آموزشی  متنوعی را برای دانشجویان کلیه ی مقاطع برگزار نماید که انشااله پس از تعطیلات نوروز اطلاع رسانی در همین سامانه  انجام خواهد شد.شایان ذکر است گواهی معتبر پایان دوره شرکت در کارگاه آموزشی  به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد و شرکت برای کلیه ی دانشجویان مرکز کرمانشاه رایگان می باشد.