آموزش
برنامه گروه بندی آزمایشگاههای نیمسال دوم 96-95
برنامه گروه بندی آزمایشگاههای رشته های : مهندسی شیمی-مهندسی کامپیوتر-مهندسی عمران-مهندسی صنایع-مهندسی مدیریت پروژه   در روبات و سربرگ آزمایشگاه پورتال بارگذاری شد.حضور دانشجویان عزیز بر اساس برنامه اعلامی جهت گروه بندی  الزامی است.
راهنمای سامانه های LMS و VC - مخصوص دانشجویان
جابجایی تاریخ تشکیل کلاس و آزمایشگاه درس سیستماتیک گیاهی2

 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی زیست شناسی :

کلاس درس و آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2  به روزهای پنج شنبه انتقال یافت.
کلاس: ساعت 9:30_8
آزمایشگاه: ساعت
11:15_9:45
دریافت کتاب راهنمای دانشجویان جدید الورود- مهر 1394