فرهنگی دانشجویی
دوشنبه 9 اسفند 1395 مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام در دانشگاه


فردا مورخ 95/12/10
مراسم تشییع شهدای گمنام
مکان: نمازخانه دانشگاه
زمان:بعد از نماز ظهر وعصر(ساعت 13)