مجموعه فرمهای کارشناسی ارشد

دانشجویان عزیز قبل از مراجعه به دانشگاه فایل های راهنما را دانلود و به دقت مطالعه نموده سپس فرمهای لازم را دانلود نمایید .

1-ابتدا فونت های مورد نیاز را از ردیف 47 دانلود نمایید.

2-برای بهره برداری بهینه از فرمهای با فرمت doc ترجیحاً از office 2013 استفاده نمایید.

 

لینک دریافت

عنوان فرم

ردیف

pdf

راهنمای ثبت نام دانشجویان جدید الورود

1

pdf

اطلاعات پرسنلی

2

pdf

فرم اعلام نمره سمینار(آموزش محور)

3

pdf

فرم تعیین واحدهای جبرانی

4

pdf

فرم درخواست اخذ مجدد درس تکراری (پایان نامه)

5

pdf

فرم درخواست تغییر شیوه آموزشی(هر دو شیوه)

        6

pdf

 فرم درخواست معرفی به ادارات جهت کارورزی

7

pdf

فرم درخواست اخذ واحدهای جبران معدل

8

pdf

فرم درخواست معرفی به استاد(تکدرس)

9

فــــــارغ التحصیلی                                            

pdf

راهنمای فرایند فارغ التحصیلی

10

Pdf          doc

کاردکس نمرات ارشد زبان و ادبیات عربی

11

pdf

فرم درخواست بررسی پرونده

12

pdf

فرم تسویه حساب

13

pdf

فرم تعهد

14

دفــــــاع                                                  

  pdf          jpg                                                  فلوچارت مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

pdf

                              راهنمای کلیه مراحل اخذ-تدوین و دفاع از پایان نامه 15

 pdf

 شیوه نامه تدوین پایان نامه

16

 pdf

 معرفی به استاد راهنما (فرم شماره 1)

17

pdf

گواهی تصویب موضوع پایان نامه (فرم شماره 1-1) 

18

Pdf          doc

پروپوزال

19

pdf

گواهی تصویب پروپوزال (فرم شماره 2)

20

Pdf          doc

جدول پیشرفت پایان نامه (فرم شماره 1-2)

21

pdf

گزارش سه ماهه تدوین پایان‌نامه (فرم شماره 3)

22

pdf

گواهی شرکت در جلسات دفاع (فرم شماره 4)

23

pdf

مجوز شرکت در جلسه دفاع(فرم شماره 5) 

24

pdf

فرم اعلام کفایت (فرم شماره 6) 

25

pdf

گواهی تاییدیه مقاله (فرم شماره 7)

26

pdf

فرم تعهد در قبال نتایج پایان‌نامه (فرم شماره 1-7) 

27

pdf

تایید محتوای پایان نامه و تعیین داور(فرم شماره 8)

28

pdf

فرم داوری و تعیین تاریخ دفاع (فرم شماره 9)

29

pdf

نتایج ارزشیابی پایان نامه  (فرم شماره 10)

30

pdf

فرم جمع بندی نمرات هیات داوران (فرم شماره 11) 

31

Pdf          doc

فرم تصویب نامه دفاع (فرم شماره 12)

32

Pdf          doc

فرم صورتجلسه دفاع(فرم شماره 14) 

33

Pdf          doc

فرم اعلام نمره توسط استاد راهنما(فرم شماره 15) 

34

pdf

فرم ارائه آثار پژوهشی(فرم شماره 1-15)

35

pdf

فرم انصراف از ارئه آثار پژوهشی(فرم شماره2-15)

36

pdf

فرم مشخصات داور و ناظرین (فرم شماره 16) 

37

pdf

فرم قرارداد داور و ناظرین (فرم شماره 1-16)

38

Pdf          doc

گواهی اصالت نشر (فرم شماره 17)

39

pdf

 تایید پایان نامه واصلاح قبل از چاپ(فرم شماره 1-17)

40

pdf

فرم تسویه حساب پایان نامه (فرم شماره 18)

41

Pdf          doc

اطلاعیه دفاع

42

jpg

طرح لوح فشرده (پایان نامه)

43

jpg

طرح لوح فشرده (مقاله)

44
jpg

آرم دانشگاه پیام نور

45
jpg

آرم دانشگاه پیام نور با درج مرکز کرمانشاه

46
دریافت

فونت های لازم

47
دریافت

نرم افزار کم حجم طراحی لیبل لوح فشرده

48
pdf

راهنمای نگارش پایان نامه (صرفاً جهت یادگیری)

49
pdf

راهنمای نگارش مقاله (صرفاً جهت یادگیری) 

50
 pdf راهنمای ثبت پایان نامه در سیستم گلستان 51 
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما